Od 1 stycznia 2013 r. wystartowała KARTA DUŻEJ RODZINY 3+ naszego Związku. KARTA DUŻEJ RODZINY 3+ jest kartą członkowską Związku Dużych Rodzin „Trzy Plus”.

Wystartowała KARTA DUŻEJ RODZINY naszego Związku

 

 

 

 

 

 Obecnie pracujemy nad pozyskiwaniem Partnerów KARTY, którzy zaoferują Dużym Rodzinom rabaty, zniżki lub inne korzyści.  Partnerem KARTY DUŻEJ RODZINY 3+ może być  każda firma, sieć handlowa, sklep, piekarnia, punkt usługowy, pensjonat, hotel, kino, restauracja, kawiarnia, obiekt sportowy, instytucja kultury,  która zechce zaoferować rabat, zniżkę czy inną korzyść posiadaczom KARTY.  Podmioty, które chcą zostać Partnerami KARTY prosimy o kontakt na adres:   rabat@3plus.pl
Obecnie do Związku należy ponad 1.300 rodzin2.600 osób dorosłych i 6000dzieci. Od 2007 r. każdego roku liczba członków podwaja się. Szacujemy, że przy obecnej dynamice wzrostu w roku 2014 przekroczymy liczbę 5.000 a w roku 2015 – 10.000 rodzin.
Duże rodziny to duzi konsumenci – przykładowo w średniej wielkości dużej rodzinie kupuje się miesięcznie 80 litrów mleka, 60 chlebów albo 500 bułek – generalnie wszystkiego dużo, dużo więcej…
Dotarcie to tak dużej grupy takich konsumentów daje przedsiębiorcom wymierne korzyści – liczymy więc na dynamiczny rozwój programu naszej KARTY.
O udzielonych rabatach, zniżkach i innych korzyściach będziemy na bieżąco informować na naszej stronie oraz w naszym Newsletterze.
Napisano w Bez kategorii

Program dla dużej rodziny w Jastrzębiu Zdroju

Program dla dużej rodziny Od 1 maja 2012 roku na terenie miasta Jastrzębia-Zdroju funkcjonuje program „Rodzina 3+” jako element polityki prorodzinnej realizowanej przez miasto i adresowanej do rodzin wielodzietnych. 

Potwierdzeniem uprawnień wynikających z programu jest karta „Rodzina 3+”, która będzie uprawniać do 50% zniżki na:
– zakup biletów wstępu w tym karnetów, na obiekty Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Jastrzębiu-Zdroju – zakup biletów do Kina „Centrum” prowadzonego przez Miejski Ośrodek Kultury w Jastrzębiu-Zdroju
Ponadto, program „Rodzina 3+” stworzy innym podmiotom możliwość świadczenia usług na określonych przez nie, preferencyjnych warunkach. Lista podmiotów, które zostaną przyjęte do programu zostanie zamieszczona na stronie internetowej UM.
O kartę „Rodzina 3+” ubiegać się mogą rodziny wielodzietne – zamieszkałe na terenie Jastrzębia-Zdroju (także rodziny zastępcze), składające się z rodziców lub opiekunów prawnych (jednego rodzica lub opiekuna prawnego) i mające na utrzymaniu troje i więcej dzieci w wieku do 18 roku życia lub 24 roku życia w przypadku, gdy dziecko uczy się i nie pracuje.
Karta „Rodzina 3+” będzie wydawana na okres 1 roku dla każdej uprawnionej osoby, po złożeniu wniosku przez rodzica lub opiekuna prawnego.
W przypadku, gdy wnioskiem objęta jest osoba powyżej 18 roku życia, która uczy się lub studiuje, do wniosku dołącza się kserokopię dokumentu potwierdzającego ten fakt (oryginał do wglądu).
W przypadku, gdy wnioskiem objęte są dzieci pozostające w rodzinie zastępczej, do wniosku dołącza się kserokopię postanowienia sądowego dotyczącego ustanowienia rodziny zastępczej (oryginał do wglądu).
Wnioski o wydanie kart „Rodzina 3+” wraz z ewentualnymi załącznikami można składać od 1 maja 2012 roku, w pokoju 115B lub 103B budynek B, I piętro. Dodatkowe informacje udzielane są pod nr tel. 32 47 85 243 lub 47 85 289.
Jest szansa, że z czasem, zakres usług dostępnych dla rodzin wielodzietnych dzięki Karcie „Rodzina 3+” będzie się powiększać.

Napisano w Bez kategorii

Ulgi dla wielodzietnych w Ełku

Wsparcie dla rodzin wielodzietnych z Ełku. Urząd Miasta planuje wprowadzić „Kartę Dużej Rodziny Trzy Plus”.

Będzie ona zawierała ulgi dla rodzin posiadających przynajmniej troje dzieci w wieku do 18 roku życia, bądź do ukończenia nauki w szkole średniej.  Trwają właśnie prace nad dokumentem. Jak szacuje ełcki ratusz w mieście zameldowanych jest około 300 rodzin posiadających troje dzieci oraz 117 rodzin, które posiadają czworo i więcej potomstwa. Uzyskanie karty wiąże się z wieloma ulgami dla członków rodzin- powiedział Tomasz Andrukiewicz prezydent Ełku. Przyjęcie uchwały w sprawie „Karty Dużej Rodziny Trzy Plus” radni planują w lutym bądź marcu podczas sesji. Jeżeli wszystko pójdzie zgodnie z planem nabór wniosków rozpocznie się w kwietniu, a karta będzie obowiązywać od czerwca tego roku.

Napisano w Bez kategorii

Karta Dużych Rodzin w Panoramie

Tematyka dużych rodzin wydaje się być coraz bardziej interesująca zarówno dla samych zainteresowanych jak i dla mediów.

Podjęcie przez radnych Gminy Głuchołazy uchwały dotyczącej programu „Duża Rodzina” stało się przyczynkiem do opublikowania w telewizyjnej Panoramie duża reportażu poświęconego dużym rodzinom i kartom dużych rodzin. Wśród wypowiadających się jest Joanna Krupska – prezes Związku Dużych Rodzin 3 Plus.

Zobacz materiał

Napisano w Bez kategorii

Polityka Rodzinna na poziomie samorządu

Obok polityki rodzinnej ogólnopaństwowej istnieje także jej wymiar samorządowy. Samorząd, miasto, gmina dysponują szeregiem instrumentów, za pomocą których mogą wpływać na życie rodzin i czynić je łatwiejszym.

Wiele miast stworzyło programy wspierania dużych rodzin – choćby Warszawa, Kraków, Gdańsk, Wrocław. Poznań przyznaje rodzinom wielodzietnym spełniającym kryterium dochodowe dodatkowe 100 zł. jako dodatek z tytułu wielodzietności. W niektórych miastach – na przykład w Warszawie – funkcjonują ulgi na komunikację miejską.

Na szczególną uwagę zasługuje instrument polityki rodzinnej zwany Kartą Dużej Rodziny. Jest on od dawna rozpowszechniony w całej Europie: pierwsza taka Karta została wprowadzona we Francji w 1921 roku i dotyczyła początkowo zniżek kolejowych, a potem także dziedziny kultury, rozrywki i sportu oraz handlu. Karty Dużej Rodziny w Europie mają różny charakter: są ogólnokrajowe, jak np. we Francji, Hiszpanii, Luksemburgu czy Belgii, regionalne, czy wojewódzkie, jak w Austrii a także miejskie, tak jak we Włoszech.

W Polsce w dziedzinie Kart debiutował w 2005 roku Wrocław proponując „Kartę Rodzina Plus”. Następny za nim był Grodzisk Mazowiecki, który wprowadził w 2008 roku Kartę Dużej Rodziny udostępniając rodzinom z czworgiem i więcej dzieci darmową komunikację, a tym z trójką i więcej  oferując tańszy o połowę dostęp do obiektów sportu i kultury i na zajęcia pozalekcyjne a także zniżki w przedszkolach.  Na początku 2009 roku Kartę Dużej Rodziny wprowadziły Tychy, promując prywatne przedsiębiorstwa, udzielające zniżek dużym rodzinom. Wkrótce potem Kartę Dużej Rodziny zwaną programem „Nas troje i więcej” wprowadził Sandomierz. W 2010 Karta Dużej Rodziny zaczęła funkcjonować w Łowiczu, Bielsku – Białej i w Żorach.  Z początkiem roku 2011 wprowadzona została Karta Dużej Gdańskiej Rodziny, wkrótce potem Karta Dużej Rodziny w Żabiej Woli, Katowicach, Bytomiu, Siedlcach, Krakowie, Piasecznie, Przemyślu, Radomsku, Rawie Mazowieckiej, Skierniewicach. W 2012 roku Kartę zainaugurował Sopot, Lublin, Zielonka, Płońsk, Mszczonów, Bełchatów, Jaktorów, Lesznowola, Garwolin, Bytom, Zabrze, Świdnica, Sochaczew, Konstancin – Jeziorna, Zawadzkie, Serock, Gorlice, Lębork, Tarnów, powiat Tarnowski, Rybnik, Ostrołęka, Błonie, Katowice, Toruń, Szczecin, Świdnik, Kraśnik, Biała Podlaska, Głuchołazy, Gostyń, Legionowo, Sosnowiec, powiat Wołomiński. Najczęściej inicjatorami wprowadzenia Kart są same rodziny wielodzietne zrzeszone w ogólnopolskim Związku Dużych Rodzin „Trzy Plus”.

Karta jest wyrazem świadomości gminy lub miasta, jak ważną pracę wykonują rodzice wychowując dzieci, wyrazem uznania za tę pracę a także gestem zwykłej solidarności. Karty Dużej rodziny mogą stać się istotnym elementem polityki samorządu, ułatwiającym dużym rodzinom życie codzienne i pozostawiającym w rodzinnych budżetach nieco więcej pieniędzy. Wpływają na kształtowanie pozytywnego obrazu licznej rodziny i przekonania, że „duża rodzina to powód do dumy”.  Istotne jest, że Karty przyznaje się nie ze względu na ubóstwo, lecz ze względu na liczbę dzieci.

Napisano w Bez kategorii

Jak wprowadzić w swojej gminie – mieście Kartę Dużej Rodziny

Karta Dużej Rodziny jest wprowadzana drogą uchwały Rady gminy lub miasta. Pierwszym krokiem jest zatem przekonanie władz (burmistrza gminy bądź prezydenta miasta, a także radnych) do tego instrumentu polityki rodzinnej.

Wiedzie ku temu kilka dróg – na każdej ważna jest determinacja, własny zapał i przekonanie o słuszności, a także umiejętności dyplomatyczne i zdolność do przekonywania innych.

Można poprosić o spotkanie burmistrza lub prezydenta. Można tą kwestią zainteresować radnych, którzy rozumieją problem – np. radnych wielodzietnych. Można poprosić burmistrza o spotkanie z kilkoma rodzinami. Można wreszcie założyć koło Związku Dużych Rodzin Trzy Plus i wystąpić z inicjatywą Karty jako stowarzyszenie.
Warto przedstawić sytuację rodzin wielodzietnych jako grupy mieszkańców gminy, wyjaśnić sposób funkcjonowania Karty Dużych Rodzin, pokazać Kartę jako dobrą praktykę, która sprawdza się w wielu polskich gminach – już ponad 50 miast i gmin wprowadziło podobny dokument, kolejnych kilkadziesiąt przygotowuje się do wprowadzenia KDR.

 

Przykład Grodziska Mazowieckiego

W Grodzisku Mazowieckim pierwszym punktem na drodze wprowadzenia Karty Dużych Rodzin było zorganizowanie przez Związek Dużych Rodzin 3+ konferencji „Silni rodziną – duże rodziny bogactwem i nadzieją gminy” na temat funkcjonowania w społeczeństwie rodzin wielodzietnych. Na konferencję zaproszono burmistrza oraz radnych. Po takim zainicjowaniu tematu w gminie odbył się szereg konsultacji i negocjacji dotyczących wprowadzenia Karty. Ogłoszenie wprowadzenia Karty Dużej Rodziny w Grodzisku Mazowieckim odbyło się bardzo uroczyście – co wpłynęło także na dobry wizerunek środowiska dużych rodzin.

Napisano w Bez kategorii

Czym jest Karta Dużej Rodziny

Karta Dużej Rodziny – funkcjonująca pod różnymi nazwami w poszczególnych miastach i gminach – jest elementem polityki prorodzinnej samorządu.

Do jej wprowadzenia władze samorządowe upoważnia ustawa o pomocy społecznej, wskazująca na podejmowanie nowych zadań z zakresu pomocy społecznej.

Karty wydawane są rodzinom wychowującym troje i więcej dzieci, upoważniając  do rabatów  a nawet zwolnień z opłat w zakresie komunikacji miejskiej, oferty kulturalnej, edukacyjnej czy sportowej miasta, a także rabatów oferowanych przez prywatny biznes czy handel.

Napisano w Bez kategorii

XWitaj, świecie!

Witaj w WordPressie. To jest Twój pierwszy wpis. Zmodyfikuj go lub usuń, a następnie rozpocznij blogowanie!

Napisano w Bez kategorii

Karty wg lokalizacji

stan na 2014 rok