Archiwa Bloga

Ulgi dla wielodzietnych w Ełku

Wsparcie dla rodzin wielodzietnych z Ełku. Urząd Miasta planuje wprowadzić „Kartę Dużej Rodziny Trzy Plus”. Będzie ona zawierała ulgi dla rodzin posiadających przynajmniej troje dzieci w wieku do 18 roku życia, bądź do ukończenia nauki w szkole średniej.  Trwają właśnie

Napisano w Bez kategorii

Karta Dużych Rodzin w Panoramie

Tematyka dużych rodzin wydaje się być coraz bardziej interesująca zarówno dla samych zainteresowanych jak i dla mediów. Podjęcie przez radnych Gminy Głuchołazy uchwały dotyczącej programu „Duża Rodzina” stało się przyczynkiem do opublikowania w telewizyjnej Panoramie duża reportażu poświęconego dużym rodzinom

Napisano w Bez kategorii

Polityka Rodzinna na poziomie samorządu

Obok polityki rodzinnej ogólnopaństwowej istnieje także jej wymiar samorządowy. Samorząd, miasto, gmina dysponują szeregiem instrumentów, za pomocą których mogą wpływać na życie rodzin i czynić je łatwiejszym. Wiele miast stworzyło programy wspierania dużych rodzin – choćby Warszawa, Kraków, Gdańsk, Wrocław.

Napisano w Bez kategorii

Jak wprowadzić w swojej gminie – mieście Kartę Dużej Rodziny

Karta Dużej Rodziny jest wprowadzana drogą uchwały Rady gminy lub miasta. Pierwszym krokiem jest zatem przekonanie władz (burmistrza gminy bądź prezydenta miasta, a także radnych) do tego instrumentu polityki rodzinnej. Wiedzie ku temu kilka dróg – na każdej ważna jest determinacja, własny

Napisano w Bez kategorii

Czym jest Karta Dużej Rodziny

Karta Dużej Rodziny – funkcjonująca pod różnymi nazwami w poszczególnych miastach i gminach – jest elementem polityki prorodzinnej samorządu. Do jej wprowadzenia władze samorządowe upoważnia ustawa o pomocy społecznej, wskazująca na podejmowanie nowych zadań z zakresu pomocy społecznej. Karty wydawane

Napisano w Bez kategorii

XWitaj, świecie!

Witaj w WordPressie. To jest Twój pierwszy wpis. Zmodyfikuj go lub usuń, a następnie rozpocznij blogowanie! viagra online

Napisano w Bez kategorii

Karty wg lokalizacji

stan na 2014 rok