Co to jest lokalna Karta Dużej Rodziny

Karta jest wyrazem świadomości gminy lub miasta, jak ważną pracę wykonują rodzice wychowując dzieci, wyrazem uznania za tę pracę a także gestem zwykłej solidarności. Karty Dużej rodziny mogą stać się istotnym elementem polityki samorządu, ułatwiającym dużym rodzinom życie codzienne i pozostawiającym w rodzinnych budżetach nieco więcej pieniędzy. Wpływają na kształtowanie pozytywnego obrazu licznej rodziny i przekonania, że „duża rodzina to powód do dumy”.  Istotne jest, że Karty przyznaje się nie ze względu na ubóstwo, lecz ze względu na liczbę dzieci.

Karty wg lokalizacji

stan na 2014 rok