Lublin

Nazwa programu:

„Rodzina Trzy Plus”

Kiedy wprowadzono Kartę Dużej Rodziny:

29 marca 2012 r.

Uchwała Nr 429/XIX/2012 Rady Miasta Lublin z dnia 29 marca 2012 r.

Rozwiązania, które wchodzą w skład Karty Dużej Rodziny:

a. zniżki do transportu publicznego- bilet rodzinny wydawany na kolejne 12 miesięcy dla całej rodziny posiadającej minimum 4 dzieci, w cenie 10 zł/szt.,

b. zniżki na zajęcia sportowe (baseny, narty, łyżwy)w Miejskim Ośrodku Sportu i Rekreacji „Bystrzyca” w Lublinie,

c. darmowe karnety wstępu na kąpieliska znajdujące się w placówkach oświatowych (szkołach) z terenu Miasta Lublin,

d. zniżki na spektakle w teatrach, filharmonii,

e. ulgi na wejścia do kina, muzeów,

f. zniżki na zajęcia odbywające się w domach kultury,

g. zniżki na przejazdy Taxi, w szkołach językowych, restauracjach, prywatnych przedszkolach, placach zabaw i innych przedsiębiorstwach i podmiotach prywatnych,

h. ulgi w marketach i hipermarketach,

i. ulgi w publicznych przedszkolach na terenie Miasta Lublin:

1) ulga na jedno dziecko uczęszczające do przedszkola prowadzonego przez Miasto Lublin – 50%

2) ulga na dwoje dzieci uczęszczających do przedszkola prowadzonego przez Miasto Lublin – na pierwsze 20%, na drugie 80%,

3) ulga na troje dzieci uczęszczających do przedszkola prowadzonego przez Miasto Lublin – na pierwsze 20%, na drugie 80%, na trzecie i kolejne 100%.

Kryteria przyznawania karty Dużej Rodziny:

a. minimalna liczba dzieci (3, 4, 5, itp.): 3

b. czas zameldowania na terenie gminy: nie dotyczy

c. inne: obowiązek wspólnego zamieszkania rodziny na terenie Miasta Lublin pod jednym wskazanym adresem

Liczba osób uprawnionych do otrzymania Karty Dużej Rodziny:

około 4120 rodzin

Liczba osób korzystających z Karty Dużej Rodziny:

660 rodzin co daje 3739 osób ( dane na dzień 12 lutego br.)

Dokumenty jakie trzeba dostarczyć, by otrzymać Kartę Dużej Rodziny:

1. do wglądu dokument potwierdzający tożsamość, zawierający adres zamieszkania – rodzice bądź opiekunowie prawni;

2. oświadczenie o kontynuowaniu nauki lub legitymacja do wglądu – dzieci powyżej 18 roku życia;

3. w przypadku dzieci niepełnosprawnych – do wglądu dokument potwierdzający niepełnosprawność.