Gdynia

Nazwa programu:

„Gdynia rodzinna”

Kiedy wprowadzono Kartę Dużej Rodziny:

Od stycznia 2013 r.

Uchwała Nr XXIV/502/12RADY MIASTA GDYNIz 31 października 2012 roku

Rozwiązania, które wchodzą w skład Karty Dużej Rodziny:

Program Gdynia Rodzinna jest obecnie w fazie przygotowawczej. Trwają prace nad harmonogramem, analizą prawną proponowanych działań, a także nad zorganizowaniem biura obsługującego program. W ramach programu planujemy:

a. wprowadzenie Karty Gdynia Rodzinna dla wszystkich rodzin w Gdyni. Celem jest wprowadzenie specjalnych ulg rodzinnych na zakup biletów upoważniających do korzystania z infrastruktury miejskiej, udziału w płatnych imprezach miejskich. Zakładamy pozyskanie partnerów zewnętrznych udzielających ulgi. Celem Karty ma być także zachęcanie do tworzenia infrastruktury przyjaznej rodzinom – specjalnych stref dla dzieci w restauracjach, urzędach, biurach, teatrach i innych miejscach publicznych, ułatwiających rodzinom wspólne korzystanie z nich.

b. wprowadzenie Karty Gdynia Rodzinna Plus, dla rodzin 4+, która zapewni bezpłatne przejazdy komunikacją miejską na wszystkich liniach rodzinom posiadającym czworo i więcej dzieci, bez względu na status materialny.

c. organizowanie szeregu projektów z zakresu kultury, sportu, rekreacji, edukacji skierowanych do rodzin, bez względu na ich status materialny, dostępnych po rejestracji w programie Karta Gdynia Rodzinna.

d. wprowadzenie specjalnej platformy komunikacji z rodzinami poprzez uruchomienie strony internetowej www.gdyniarodzinna.pl, a także poprzez portale społecznościowe. Działanie dostępne dla wszystkich mieszkańców Gdyni, także o zasięgu ogólnopolskim.

e. podjęcie współpracy z organizacjami pozarządowymi w zakresie realizacji zadań i projektów skierowanych do rodzin, dostępnych po rejestracji w programie Karta Gdynia Rodzinna.

f. zorganizowanie specjalnego święta rodziny – Dnia Rodzeństwa. Celem tego zadania jest międzypokoleniowe integrowanie rodziny, promowanie partnerów wspierających rodziny, prezentacja projektów skierowanych do rodzin i zwrócenie uwagi na fakt, że rodzeństwo jest elementem budującym szczególną relację rodzinną na całe życie. Działanie dostępne dla wszystkich mieszkańców Gdyni.

Kryteria przyznawania Karty Dużej Rodziny:

Wstępne założenia do karty, które obecnie są weryfikowane prawnie i konsultowane społecznie:

a. minimalna liczba dzieci (3, 4, 5, itp.): Karta Gdynia Rodzinna – brak limitu, Karta Gdynia rodzinna Plus – limit 4+

b. tylko dla mieszkańców Gdyni, odnawialna co rok

Liczba osób uprawnionych do otrzymania Karty Dużej Rodziny:

Karta Gdynia rodzinna Plus 4+ – około 700 rodzin, w tym ok. 3 tys. dzieci

Karta Gdynia Rodzinna – 53 tys. rodzin, w tym 61 tys. dzieci

Dokumenty jakie trzeba dostarczyć, by otrzymać Kartę Dużej Rodziny:

Trwają konsultacje prawne, które wskażą, jakiego typu dokumenty będą potrzebne do weryfikacji danych o rodzinie. Zależy nam, aby formalności były minimalne.