Zobacz jak to zrobili inni

 

Przykład Grodziska Mazowieckiego

Zrzut ekranu 2017-01-26 o 19.48.49W Grodzisku Mazowieckim pierwszym punktem na drodze wprowadzenia Karty Dużych Rodzin było zorganizowanie przez Związek Dużych Rodzin 3+ konferencji „Silni rodziną – duże rodziny bogactwem i nadzieją gminy” na temat funkcjonowania w społeczeństwie rodzin wielodzietnych. Na konferencję zaproszono Burmistrza oraz Radnych. Program był ciekawy, więc przyszło dużo osób. Konferencja została pozytywnie oceniona, o rodzinach wielodzietnych zaczęło się mówić i myśleć już nie jak o patologii, ale jak o ważnym środowisku, które wnosi do społeczności istotne wartości, jest świadome swojej roli i otwarte. Po konferencji rodziny wielodzietne określiły swoje potrzeby, sformułowały program działania w gminie i zdecydowały, że pierwszym krokiem w realizacji programu będzie zainicjowanie Karty Dużej Rodziny. Poszliśmy do Burmistrza i przedstawiliśmy naszą koncepcję. W gminie odbył się szereg konsultacji i negocjacji dotyczących wprowadzenia Karty. Trwały one około roku. Środowisko rodzin zaproponowało swoją wizję. Radni przedyskutowali te propozycje i określili możliwości gminy i konkretne założenia Karty. Ogłoszenie wprowadzenia Karty Dużej Rodziny w Grodzisku Mazowieckim odbyło się bardzo uroczyście – co wpłynęło także na dobry wizerunek środowiska dużych rodzin.

Karty wg lokalizacji

stan na 2014 rok