Co to jest Karta Dużej Rodziny

rodzina1Obok polityki rodzinnej ogólnopaństwowej istnieje także jej wymiar samorządowy. Samorząd, miasto, gmina dysponują szeregiem instrumentów, za pomocą których mogą wpływać na życie rodzin i czynić je łatwiejszym. Wiele miast stworzyło programy wspierania dużych rodzin – choćby Warszawa, Kraków, Gdańsk, Wrocław. Poznań przyznaje rodzinom wielodzietnym spełniającym kryterium dochodowe dodatkowe 100 zł. jako dodatek z tytułu wielodzietności. W niektórych miastach – na przykład w Warszawie – funkcjonują ulgi na komunikację miejską.

Na szczególną uwagę zasługuje instrument polityki rodzinnej zwany Kartą Dużej Rodziny. Jest on od dawna rozpowszechniony w całej Europie: pierwsza taka Karta została wprowadzona we Francji w 1921 roku i dotyczyła początkowo zniżek kolejowych, a potem także dziedziny kultury, rozrywki i sportu oraz handlu. Karty Dużej Rodziny w Europie mają różny charakter: są ogólnokrajowe, jak np. we Francji, Hiszpanii, Luksemburgu czy Belgii, regionalne, czy wojewódzkie, jak w Austrii a także miejskie, tak jak we Włoszech.

W Polsce w dziedzinie Kart debiutował w 2005 roku Wrocław proponując „Kartę Rodzina Plus”. Następny za nim był Grodzisk Mazowiecki, który wprowadził w 2008 roku Kartę Dużej Rodziny udostępniając rodzinom z czworgiem i więcej dzieci darmową komunikację, a tym z trójką i więcej  oferując tańszy o połowę dostęp do obiektów sportu i kultury i na zajęcia pozalekcyjne a także zniżki w przedszkolach.  Na początku 2009 roku Kartę Dużej Rodziny wprowadziły Tychy, promując prywatne przedsiębiorstwa, udzielające zniżek dużym rodzinom. Potem Sandomierz, Łowicz…  Karty Dużej Rodziny zaczęły pojawiać się w kolejnych gminach.  Każdego następnego roku powstawało więcej niż w poprzednim. W początkach roku 2013 mamy ich w Polsce ponad 50. Często inicjatorami wprowadzenia Kart są same rodziny wielodzietne zrzeszone w ogólnopolskim Związku Dużych Rodzin „Trzy Plus”.

Karta jest wyrazem świadomości gminy lub miasta, jak ważną pracę wykonują rodzice wychowując dzieci, wyrazem uznania za tę pracę a także gestem zwykłej solidarności. Karty Dużej rodziny mogą stać się istotnym elementem polityki samorządu, ułatwiającym dużym rodzinom życie codzienne i pozostawiającym w rodzinnych budżetach nieco więcej pieniędzy. Wpływają na kształtowanie pozytywnego obrazu licznej rodziny i przekonania, że „duża rodzina to powód do dumy”.  Istotne jest, że Karty przyznaje się nie ze względu na ubóstwo, lecz ze względu na liczbę dzieci.

Karty wg lokalizacji

stan na 2014 rok