Jak wprowadzić kartę lokalną

Karta Dużej Rodziny jest wprowadzana drogą uchwały Rady Gminy lub Miasta. Pierwszym krokiem jest zatem przekonanie władz (burmistrza gminy bądź prezydenta miasta, a także radnych) do tego instrumentu polityki rodzinnej.

duze-rodziny

Wiedzie ku temu kilka dróg – na każdej ważna jest determinacja, własny zapał i przekonanie o słuszności, a także umiejętności dyplomatyczne i zdolność do przekonywania innych.

  • Można poprosić o spotkanie burmistrza lub prezydenta.
  • Można tą kwestią zainteresować radnych, którzy rozumieją problem – np. radnych wielodzietnych.
  • Można poprosić burmistrza o spotkanie z kilkoma rodzinami wielodzietnymi.
  • Można wreszcie założyć koło Związku Dużych Rodzin Trzy Plus i wystąpić z inicjatywą Karty jako stowarzyszenie.

Warto przedstawić sytuację rodzin wielodzietnych jako grupy mieszkańców gminy, wyjaśnić sposób funkcjonowania Karty Dużych Rodzin, pokazać Kartę jako dobrą praktykę, która sprawdza się w wielu polskich gminach

Karty wg lokalizacji

stan na 2014 rok