Związek Dużych Rodzin

KA199564

Związek Dużych Rodzin „Trzy Plus” to ogólnopolskie stowarzyszenie zrzeszające rodziny z trojgiem lub więcej dziećmi. Jego celem jest:

  •  działanie na rzecz interesów społecznych i ekonomicznych rodzin wychowujących dzieci, w szczególności dużych rodzin
  • budowanie solidarności rodzin wychowujących dzieci, w szczególności dużych rodzin
  • propagowanie pozytywnego obrazu rodziny, jako naturalnego środowiska rozwoju człowieka
  • podejmowanie działań na rzecz uwzględnienia w prawodawstwie Rzeczpospolitej Polskiej i Unii Europejskiej słusznych interesów rodziny

czytaj więcej

Karty wg lokalizacji

stan na 2014 rok