Świdnica

Uchwała nr XXXIII/381/13 Rady Miejskiej w Świdnicy z dnia 29 listopada 2013 r. w sprawie przyjęcia Programu „Świdnicka Karta Dużej Rodziny”.

Więcej o Karcie Dużej Rodziny w Świdnicy

Karty wg lokalizacji

stan na 2014 rok