Milanówek

Uchwała Nr 337/XXIX/13 Rady Miasta Milanówka z dnia 3 września 2013r  w sprawie przyjęcia programu działań promujących rodziny wielodzietne zamieszkałe na terenie Miasta Milanówka poprzez wspieranie ich warunków życiowych.

Więcej o Karcie Dużej Rodziny w Milanówku

Karty wg lokalizacji

stan na 2014 rok