Krosno

Uchwała Nr XLVIII/1008/13 Rady Miasta Krosna z dnia 25 października 2013 r. w sprawie
przyjęcia Programu wspierania rodzin wielodzietnych pn. „Krosno przyjazne rodzinie”.

Więcej o Karcie Dużej Rodziny w Krośnie.

Karty wg lokalizacji

stan na 2014 rok