Karta ogólnopolska

Polska Karty Dużej Rodziny, wprowadzona w 2014 roku, to system zniżek w zakresie komunikacji, edukacji pozaszkolnej, kultury i rozrywki,  ułatwiający korzystanie z tych dóbr i usług rodzinom z trojgiem, czworgiem lub więcej dzieci.

Karta jest wyrazem świadomości i symbolem doceniania tego, jak ważną pracę wykonują rodzice wychowując dzieci. Ich wkład w dobro wspólne proporcjonalnie wzrasta wraz z wielkością rodziny.

Krótka historia

Pierwsza w Europie Karta Dużej Rodziny powstała we Francji w 1921 roku. Pierwotnie określała zniżki w transporcie kolejowym, z czasem dołączając inne instytucje i firmy z programami własnych zniżek. Krajowe Karty funkcjonują w wielu krajach europejskich, np. w Belgii, Hiszpanii, Węgrzech, Luksemburgu. Niektóre państwa wprowadziły Karty regionalne np.  Niemcy, Austria.  We Włoszech funkcjonują miejskie Karty Dużych Rodzin. Tym samorządowym tropem poszła pierwotnie Polska. Debiutował w 2005 roku Wrocław, a prawdziwą kulę śniegową zapoczątkował Grodzisk Mazowiecki we współpracy ze Związkiem Dużych Rodzin „Trzy Plus” wprowadzając w 2008 roku Grodziską Kartę Dużych Rodzin. W 2014 roku podobne Karty funkcjonują w 400 polskich miastach i gminach.

W 2013 roku na Zjeździe rodzin wielodzietnych Pan Prezydent Bronisław Komorowski oraz Minister Pracy Władysław Kosiniak – Kamysz zapowiedzieli wprowadzenie Ogólnopolskiej Karty Dużej Rodziny. Po roku ta obietnica została zrealizowana. O jej wprowadzenie zabiegaliśmy od wielu lat, intensywnie namawiając i przekonując rządzących do tego pomysłu. Była jednym z dziewięciu postulatów naszego Związku artykułowanych przez nas od samego początku istnienia ZDR3+

Karta Dużej Rodziny została wprowadzona uchwałą z 16 czerwca 2014 roku. Jest to także nasz sukces.

Lista Partnerów

W czerwcu 2014 r., Ministerstwo podpisało umowy z 11 pierwszymi Partnerami, wśród nich Alma Market, Centrum Kopernik,  Intercity, Muzeum Narodowe w Krakowie,  Wólczanka, Zamek Królewski w Warszawie… Niektórzy nie kryli rozczarowania skromnym rozmiarem oferty, ale pamiętać należy, że zawartość Karty będzie się wypełniać w długim okresie czasu.  Zachęcamy wszystkich do poszukiwania nowych Partnerów i przekonywania nieprzekonanych. Karta Dużej Rodziny służy nie tylko rodzinom – także przedsiębiorstwom, czyniąc je bardziej konkurencyjnymi i zwiększając ich obrót.

W sierpniu w Krakowie podpisali umowy z Ministerstwem kolejni Partnerzy programu Karta Dużej Rodziny. Wśród nich  znaleźli się: Księgarnie Świat Książki, Play, PKO BP, Bank Ochrony Środowiska, Bonito.pl, Sieć Kin Helios, Imed24, Pawo, Zamek Królewski na Wawelu, Medicor 3, Scanmed SA, Międzynarodowy Port Lotniczy im. Jana Pawła II Kraków-Balice oraz Szpital ginekologiczno-położniczy Ujastek. Mamy nadzieję, że lista będzie się wydłużała.

 

 Kto może korzystać z Karty?
Członkowie rodziny wielodzietnej – rodzice i ich dzieci. Przez rodzinę wielodzietną rozumie się rodzinę, w której rodzic (rodzice) lub małżonek rodzica mają na utrzymaniu co najmniej troje dzieci:
1) w wieku do ukończenia 18. roku życia;
2) w wieku do ukończenia 25. roku życia – w przypadku, gdy dziecko uczy się w szkole lub szkole wyższej;
3) bez ograniczeń wiekowych – w przypadku dzieci legitymujących się orzeczeniem o umiarkowanym albo znacznym stopniu niepełnosprawności.
Rodzice mogą korzystać z Karty dożywotnio

Karty wg lokalizacji

stan na 2014 rok