Karta powiatowa

Powiatowe Karty Dużej Rodziny powstały w 2012: w Powiecie Wołomińskim oraz Tarnowskim. Zniżki w  instytucjach należących do powiatu, gmin lub miast, a także w firmach i przedsiębiorstwach prywatnych  przyznaje się mieszkańcom całego powiatu. Karta powiatowa nie wyklucza istnienia gminnej lub miejskiej. Odwrotnie, ma rolę wspierania Kart gminnych: Powiat Wołomiński  dopłaca 40% poniesionego kosztu na wprowadzone przez Gminy i ich jednostki organizacyjne zniżki i ulgi dla posiadaczy Powiatowej Karty Rodziny.

W 2014 roku powstały kolejne powiatowe Karty: Biłgorajska i Szamotulska.

 

 

Karty wg lokalizacji

stan na 2014 rok