II OGÓLNOPOLSKA KONFERENCJA „POLSKA DLA RODZINY – KARTY DUŻYCH RODZIN W MIASTACH I GMINACH”

II Ogólnopolska Konferencja „Polska dla Rodziny – Karta Dużej Rodziny w miastach i gminach”, promująca system zniżek i ulg dla rodzin wielodzietnych, odbyła się w MPiPS 18 marca 2013 r. Uczestniczyli w niej przedstawiciele władz samorządu terytorialnego: prezydenci, starostowie, burmistrzowie miast i wójtowie gmin. Organizatorami byli: Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej, Forum Samorządowe na rzecz Dużych Rodzin i Związek Dużych Rodzin „Trzy Plus”.

Relacja z koferencji na stronie Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej

 

Karty wg lokalizacji

stan na 2014 rok