MPiPS skierowało projekt ustawy o Karcie Dużej Rodziny do konsultacji społecznych.

 Dn. 29.09.14. Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej skierowało projekt ustawy o Karcie Dużej Rodziny do konsultacji społecznych. Znalazło się w nim m.in. zwolnienie z opłat za wydanie odpisów aktów stanu cywilnego.Obecnie uprawnienia dla rodzin wielodzietnych uregulowane są w rządowym programie dla rodzin 3+. Ustawa określa zasady przyznawania kart oraz uprawnień osobom, które ją posiadają. Pozwala także na łączenie karty ogólnopolskiej z lokalnymi programami dla rodzin wielodzietnych.

Ustawa gwarantuje posiadaczom Karty Dużej Rodziny 37-proc. ulgi przy przejazdach publicznym transportem kolejowym na podstawie biletów jednorazowych oraz 49-proc. ulgi dla posiadaczy biletów miesięcznych. Otrzymają również ulgi w opłacie paszportowej: 75% w przypadku dzieci oraz 50% dla rodziców. Rodziny wielodzietne będą ponadto zwolnione z opłat za wstęp do parków narodowych oraz za wydanie odpisów aktów stanu cywilnego.

Napisano w Bez kategorii

Karty wg lokalizacji

stan na 2014 rok