Raport 2013

Raport dotyczący lokalnych Kart Dużych Rodzin – najważniejsze tezy

1) W trakcie Konwencji Samorządowej 18 marca 2013 w Warszawie zaprezentowany został raport na temat funkcjonowania Kart Dużych Rodzin w samorządach w Polsce

2) Raport ten powstał na podstawie ankiet przygotowanych przez Związek Dużych Rodzin 3+ wypełnianych na przełomie lutego i marca 2013 przez przedstawicieli samorządów, które posiadają program wsparcia rodzin wielodzietnych

3) Najważniejsze wnioski z raportu

a. Rok 2012 był rokiem „eksplozji” Kart Dużej Rodziny w polskich samorządach
b. Programy poszczególnych samorządów są między sobą bardzo zróżnicowane zarówno jeśli chodzi o benefity jakie są oferowane rodzinom wielodzietnym, kryteria przyznawania Karty jak i sposób jej wydawania
c. Ze wszystkich zniżek oferowanych rodzinom wielodzietnym najlepiej oceniane są te, które dotyczą wydatków i tak ponoszonych przez rodziny (komunikacja publiczna, przedszkola, itp.)
d. Program wsparcie rodzin wielodzietnych jest bardzo pozytywnie odbierany przez lokalne społeczności
e. Niezależnie od motywów jakimi kierowały się samorządy wprowadzając Karty Dużej Rodziny sprawdziła się ona i żaden samorząd nie zamierza się z niej wycofywać – planowane jest rozszerzanie zasięgu

RAPORT – Karty Dużych Rodzin w polskich samorządach 2013

Raport Prezentacja

Karty wg lokalizacji

stan na 2014 rok